Vatandaş aile hekimine ne gözle bakıyor?

İşte Türk Sağlık-Sen Anketinin çarpıcı sonuçları

Türk Sağlık-Sen, 548 aile hekimi ve 647 aile sağlığı çalışanı olmak üzere toplam bin 195 aile hekimliği sisteminde görevli sağlık çalışanı ile bir anket çalışması gerçekleştirdi. Aile Hekimliği Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre; çalışanlar iş yükünden ve nöbetlerden şikayetçi.

Ankette ayrıca çalışanlara göre, aile hekimliği sistemine vatandaşın bakışı ile ilgili sonuçlara da yer verildi. Çalışanların, yüzde 1'ine göre vatandaş aile hekimliğini diğer sağlık kurumlarına sevk birimi olarak görüyor.

Yüzde 7'sine göre vatandaş aile hekimlerini aileden biri olarak değerlendiriyor, yüzde 10'una göre vatandaş birinci basamak sağlık hizmetleri birimi olarak nitelendiriyor. Yüzde 32'sine göre vatandaş sağlık ocağı olarak düşünüyor ve yüzde 49'una göre ise vatandaş aile hekimliğini ilaç yazdırma birimi olarak görüyor. Çalışanların yüzde 44'üne göre vatandaş sistemden memnun, yüzde 45'ine göre ise vatandaş sistemden kısmen memnun.

Anket sonuçları ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, aile hekimlerinin 200'e yakın görevi olduğunu hatırlatarak, aile hekimliği çalışanlarının ağır bir iş yüküne maruz kaldıklarını hatırlattı. Kahveci aile hekimliğinde iş yükünün hafifletilmesi, daha iyi özlük ve sosyal hakların verilmesi gerektiğini kaydetti.