Nöbet isyanı büyüyor!

"Aile hekimlerinin her emre amade olmayacakları bilinmelidir"


İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı, aile hekimlerine nöbet öngören düzenlemeyle ilgili, ''Aile hekimlerinin joker olmadığı ve her emre amade olmayacakları bilinmelidir'' dedi.

İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Bozçalı, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan değişiklikle aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına, kamu hastaneleri ve 112 istasyonlarında nöbet tutmanın usul ve esaslarını belirleyen genelgenin yayınlandığını hatırlattı.

Bozçalı, aile hekimliğinin, doğası gereği ekip hizmeti gerektiren ve etkinliğini süreklilikten alan bir sağlık hizmeti olduğunu vurgulayarak, çıkan yasanın aile hekimlerinin farklı alanlarda görevlendirilmesinin plansızlığının ve angaryanın ürünü olduğunu savundu.

Yeni sistemle aile hekimlerinin ''joker'' yapıldığını öne süren Bozçalı, ''Aile hekimlerinin joker olmadığı ve her emre amade olmayacakları bilinmelidir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekim, ebe, hemşire, sağlık memurlarının bu alana özgü birikim ve deneyime sahip oldukları kabul edilmek zorundadır. Bu alanda çalışan hekimlerin kendine özgü bir eğitim aldıklarını, genel pratisyen ya da aile hekimi olarak adlandırılan uzmanlık alanının ayrı bir tıp disiplini olduğunu kabul etmeden birinci basamağa bir sistem getirdiğini iddia edenlerin tüm savları havada kalır. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile sağlığı elemanlarının kamu hastane acili ve ambulans sistemlerinde çalışmasını istemiyoruz'' şeklinde konuştu.